Activități Educative

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Rădăuți desfășoară activități instructiv-educative și activități opționale pentru copii.

În grădinița „Micul prinț” Rădăuți se desfășoară următoarele categorii de activități:

Activități instructiv – educative pe nivele de vârstă:

  • grupa mică
  • grupa mijlocie
  • grupa mare

Categorii de activități instructiv-educative în cadrul grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț” Rădăuți:

*  activități și jocuri liber alese

*  activități pe domenii experiențiale

*  activități opționale

* activități extracuriculare

* activitati didactice de dupa-amiază: activități recreative/ de relaxare, activități de dezvoltare a aptitudinilor individuale, activități recuperatorii