Calendarul inscrierilor la gradinita 2016-2017

I . Etapa reinscrierilor  copiilor in gradinita : 05 mai -2016 -20 mai 2016

II . Afisarea numarului de locuri disponibile pentru anul scolar 2016-2017 – 04.05.2016

III. Etapa inscrierilor  copiilor in gradinita , depunere si inregistrare dosare : 23.05.2016-06.06.2016

IV  . Validarea dosarelor de inscriere  07-08.06.2016

V  . Afisarea  listelor  cu copii inscrisi in anul scolar 2016-2017 -09.06.2016

VI . Depunere contestatii  10.06.2016

VII. Afisarea listelor finale 16.06.2016

 

Etapele reinscrierii si inscrierii in gradinita in anul scolar 2016-2017

Toate cererile de înscriere vor fi depuse la secretariatul GPP „Micul Print”.

Evidenţa acestora va fi consemnată într-un registru special, vizat de directorul unităţii de învăţământ şi înregistrat în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ;

Perioada  de înregistrare  a cererilor de înscriere este :

 • Etapa de reinscriere a copiilor in gradinita : 05 mai -2016 -20 mai 2016
 • Etapa de inscriere a copiilor in gradinita , depunere si inregistrare dosare : 05.2016-06.06.2016

În registru special de înscriere se va menţiona data şi ora depunerii cererii de înscriere;

Cererile vor fi analizate de către Comisia de mobilitate.

Analizarea eventulelor contestatii in perioada 07-08.06.2016

Rezultatele înscrierilor vor fi comunicate în data de 16.06.2016, iar numărul de copii înscrişi va fi în conformitate cu numărul de locuri disponibile.

Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplică în situaţia în care la o unitate de învăţământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor decât numărul de locuri libere, sunt următoarele:

 • apropierea domiciliului copilului de grădiniţă;
 • existenţa unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ înscris în grădiniţa la care se solicită înscrierea;
 • apartenenţa copilului la o familie cu părinte/tutore unic întreţinător;
 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învăţământ.

Dosarul  de inscriere va cuprinde:

– cererea de inscriere /reinscriere se va completa in momentul predarii dosarului

 • copie dupa certificatul de nastere al copilului
 • copie dupa actele de identitate ale parintilor
 • adeverinta de salariat al parintilor sau alte acte doveditoare de optiune pentru program prelungit
 • alte acte, dupa caz (hotarari judecatoresti, dovezi de incredintare sau plasament).kindergarten-clip-art-at

 

Leave a Comment