Calendarul inscrierilor la gradinita pentru anul scolar 2017-2018

cute_school_children_vectors_geaphics_set_545098

Capacitatea gradinitei: 205 locuri 

Cifra de scolarizare aprobata pentru anul scolar 2017-2018: 205
Locuri disponibile pe grupe : 4 locuri grupa mijlocie
Locuri grupa mica: 57 (2 grupe)

I . Etapa reinscrierilor copiilor in gradinita : 08 mai -2016 -19 mai 2016
II. Etapa inscrierilor copiilor in gradinita , depunere si inregistrare dosare : 22.05.2017 SI PANA LA OCUPAREA LOCURILOR
III . Validarea dosarelor de inscriere -pana la 08.06.2017
I V . Afisarea listelor cu copii inscrisi in anul scolar 2017-2018 -09.06.2017

Etapele reinscrierii si inscrierii in gradinita in anul scolar 2016-2017

Toate cererile de înscriere vor fi depuse la secretariatul GPP „Micul Print’ ;
Evidenţa acestora va fi consemnată într-un registru special, vizat de directorul unităţii de învăţământ şi înregistrat în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ;
Perioada de înregistrare a cererilor de înscriere este :
Etapa de reinscriere a copiilor in gradinita : 08 mai -2017 -19 mai 2017
Etapa de inscriere a copiilor in gradinita , depunere si inregistrare dosare : 22.05.2017 si pana la ocuparea locurilor
În registru special de înscriere se va menţiona data şi ora depunerii cererii de înscriere;
Cererile vor fi analizate de către Comisia de mobilitate ale unităţilor de învăţământ.

tabel 2 inscrieri

 

 

tabel inscrieri 2017

Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplică în situaţia în care la o unitate de învăţământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor decât numărul de locuri libere, sunt următoarele:

· apropierea domiciliului copilului de grădiniţă;
· existenta unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculata în unitatea de învatamânt  la care se solicită înscrierea;
· apartenenta copilului la o familie cu parinte/tutore unic întretinator;
· existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
· existenca unui document care dovedeste ca unul dintre parinti este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învatamânt;

Dosarul de inscriere va cuprinde :

– cererea de inscriere /reinscriere se va completa in momentul predarii dosarului
copie dupa certificatul de nastere al copilului
copie dupa actele de identitate ale parintilor
adeverinta de salariat al parintilor sau alte acte doveditoare de optiune pentru program prelungit
alte acte, dupa caz (hotarari judecatoresti, dovezi de incredintare sau plasament )

Toate documentele sunt obligatorii!

Leave a Comment