PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A GRADINITEI „MICUL PRINT” – RADAUTI

Director, COTOR-BÎRLĂDEANU AGAPIA

Am conceput acest proiect de dezvoltare pentru GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MICUL PRINT” RADAUTI (click pentru a vizualiza pdi-gpp-micul-print-radauti1 , pdi-gpp-micul-print-radauti-anexa), una din putinele unități din județ si singura din oraș care funcționează  in  alternativa educațională Step by Step.  În elaborarea proiectului am ţinut cont de mediu, condiţii concree şi tendinţe de evoluţie ale acestora, identificate ca oportunităţi sau ameninţări.

          Atât componenta strategică a proiectului (misiunea) cât şi cea operaţională (acţiunile concrete prin care se ating ţintele) vizează toate domeniile funcţionale: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare, proiectul fiind realizat de la general la particular.

          Prin proiectul propus urmărim realizarea unei oferte educaţionale şi curriculare personalizate, o dezvoltare a unităţii în concordanţă cu nevoile reale a societăţii şi folosind la maxim resursele disponibile. În stabilirea ţintelor strategice am avut tot timpul în vedere faptul că beneficiarii finali ai ofertei educaţionale sunt copiii.

          Planurile operaţionale propuse sunt mijloacele prin care dorim să atingem scopurile strategice.

          Grădiniţa funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a unităţii, al personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitate, al părinţilor şi preşcolarilor care frecventează această unitate, dar şi al autorităţilor locale.  Descentralizarea şi autonomia instituţională ne-a determinat să considerăm relaţiile comunitare ca fiind esenţiale. Prin urmare, proiectul urmăreşte satisfacerea nevoilor reale ale comunităţii.

          În drumul spre grădiniţa parcă ascunsă între copacii din Parcul Central  te bucuri de liniştea şi frumuseţea naturii. Generaţii de copii  au păşit plini  de emoţie şi bucurie  însufleţind  de-a lungul anilor  această  zonă. Cu trecerea timpului grădiniţa a devenit asemeni unui  castel al copilăriei.  Micii  prinţişori  au descoperit în el mirajul jocului, iar prin el misterele lumii înconjurătoare.

SLOGANUL GRADINITEI

sooly-1152x397_c

Leave a Comment